K2 FELIX 5L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


18,29 € z DDV

66K2M160

Nov izdelek

Čistilo za platišča

Category: Avtokozmetika K2.
Tag:

Več informacij

Močno, ekonomično in uporabniku prijazno sredstvo za čiščenje platišč. Odstranjuje vse vrste trdovratnejših nesnag. Dodan poseben inhibitor, ki varuje platišče in preprečuje rjavenje. Varno ga uporabljamo za čiščenje aluminijastih, kakor tudi jeklenih platišč.

Navodila za uporabo:
Platišče najprej dobro speremo z vodnim curkom (če je možno s tlačnim curkom). Sredstvo ni koncentrirano in je že pripravljeno za uporabo. Na površino platišča nanesemo čistilo in pustimo delovati nekaj časa. Dobro speremo z vodo. Če je potrebno si pomagamo s specialnimi krtačami za platišča.

Varnostni podatki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi.

Povezani izdelki