Maston Mark Spray 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,20 € z DDV

Nov izdelek

Barva za označevanje lesa

Category: Markirne barve.
Tag:

Več informacij

MASTON MARK SPRAY je specialna hitro sušeča barva za označevanje lesa, prav tako pa je primerna ta beton, asfalt, kovine. Sestavine zagotavljajo da se barva ne vpije v površino, preprečujejo pregrevanje žag v proizvodnji. V kolikor je potrebno barvo enostavno odstranimo s topilom. Suha (na otip) v 20 sekundah. Primerno za temperature od –35 do 160C. Barva se na površini lahko ohrani do 36 mesecev. Okolju prijazne sestavine.

UPORABA:
- Označevanje dreves v gozdu
- Označevanje lesa v proizvodnji
- Označevanje kovinskih elementov
- Označevanje na betonu ali asfaltu

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
- Uporaba: Profesionalni markirna barva za les
- Oprijemljivost: odlična tudi na vlažne površine
- Kemična obstojnost: Ni obstojen
- Vremenska odpornost: Odlična (6-12 mesecev)
- EU VOC - vsebnost: II B (e) VOC max. 840g/l, VOC 559g/l
- pokrivnost m2: 1-2*

Navodila za uporabo:
Sprej pred uporabo dobro pretresite (cca. 2 minuti). Nanašamo iz dolžine 20-30 cm.


Varnostni napotki:
Vsebuje: aceton; 1-metoksi-2-propanol; etil acetat. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

pozor.pngvnetljivo.jpg

Povezani izdelki