Znižana cena!
Gipy Brake Cleaner 750ml - 12 kos

Gipy Brake Cleaner 750ml - 12 kos

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


30,74 € z DDV

-24,16 €

54,90 € z DDV

84511-12

Nov izdelek

Čistilo za zavore in sklopke v spreju

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Gipy Brake Cleaner je intenzivno čistilo za čiščenje zavor in sklopk. Odstranjuje olja, masti in ostalo umazanijo. Za seboj ne pušča nobenih sledi. Zagotavlja hitro montažo elementov.

Navodila za uporabo:
Napršimo na površino in počakamo, da sredstvo odteče oz. izhlapi. V primeru težje nesnage postopek ponovimo. Izogibati se površinam kot so: PVC, Pleksisteklo, guma, lak,...

Varnostni napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični; Ogljikovodiki, C6-C7,n-alkani, izoalkani, ciklični <5% n-heksan. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 ≥ 30%: alifatski ogljikovodiki.

Povezani izdelki