K2 Claren -22 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,94 € z DDV

66K2K621

Nov izdelek

Zimsko čistilo stekel do temperature -22

Tag:

Več informacij

Ekonomično zimsko čistilo za stekla, ki nudi varovanje pred zmrzovanjem do temperature -22. Posebne nano molekule odbijajo umazanijo in vodne kapljice.

Navodilo za uporabo: Tekočino nalijemo v rezervoar za tekočino za pranje stekel. Zaščite pred zamrzovanjem: 1:1 -9C
OPOZORILO: Specialni nanodelci povzročiji rahlo motnost tekočine (rahla oblačnost)

Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Povezani izdelki