Wepp Diesel intensive cleaner 500 ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,07 € z DDV

2030

Nov izdelek

Aditiv za dizelske motorje

Tag:

Več informacij

Specialni aditiv za dizelske motorje. Sredstvo za čiščenje dieselskih šob in sistema z ali brez katalizatorja. Odstranjuje nečistoče iz nafte in tako zagotavlja pravilno delovanje šob. Deluje dokler je motor v pogonu. Znatno pomaga izboljšati delovanje motorja, zagotavlja maksimalno moč in miren tek motorja.

Navodila za uporabo:
Primerno za uporabo ob vsakem servisu, Ob zmanjšani moči, Preventivno. Dodajamo gorivu.

1. Profesionalna uporaba: Odstranimo naftni filter. V nov naftni filter nalijemo aditiv 2030. Presežek aditiva vlijemo v rezervoar.  Zaženemo motor in pustimo delovati ca 1 min, da aditiv doseže brizgalne šobe. Ugasnemo motor in pustimo učinkovati ca 15 min. Ponovno zaženemo motor.

2. Normalna uporaba: Dodajamo v rezervoar za gorivo. V rezervoarju naj bo čim manj goriva, saj tako povečamo koncentracijo čistila.

Varnostni napotki:
Nevarno: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. 

Povezani izdelki