Znižana cena!
Clovin Clever Gardinen 400g

Clovin Clever Gardinen 400g

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,69 € z DDV

-30%

2,41 € z DDV

CL14

Nov izdelek

Prašek za pranje zaves

Tag:

Več informacij

Visoko kvaliteten in koncentriran produkt za pranje zaves. Hitro in učinkovito odstranjuje maščobe, sledi cigaretnega dima in vse ostale vrste nečistoč. Konstruiran za doseganje maksimalnih rezultatov pranja. Skrbno selekcionirane sestavine pa odstranjujejo neprijetne vonjave. Varen za vse sintetične tkanine. Primerno za pranje pri vseh temperaturah. 

Navodila za uporabo:
Pred pranjem vedno sledimo navodilom za pranje, ki so navedena na tkanini. Sledimo navodilom proizvajalca pralnega stroja. 
Doziranje: Na 4,5 Kg tkaninedoziramo od 60-120 ml sredstva. Odvisno od stopnje umazanije in trdote vode. 

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vodeP264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, belila na osnovi kisika; encimi, parfumi, sredstva za optično beljenje.

Povezani izdelki