Autosol Wheel & Iron Clenaer 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

AU012650

Nov izdelek

Čistilo za platišča

Tag:

Več informacij

Autosol High Performance Wheel Cleaner je visoko efektivno čistilo za čiščenje platišč in odstranjevanje kovinskih delcev. Izjemno hitro in enostavno odstranjuje zavorni prah, kovinske delce in vse ostale vrste nesnag iz platišč. Čistilo je pH nevtralno zato je popolnoma varno za uporabo na vseh vrstah platišč. Posebnost detergenta je, da na površini ustvarja "nonstick" efekt kar naredi vsa prihodnja čiščenja bistveno lažja. Zaradi svoje sestave je primerno tudi za odstranjevanje zračne rje iz lakiranih površin. Sredstvo ima značilen a ne moteč vonj. Sredstvo je popolnoma varno za uporabo in ne poškoduje zaščitnih premazov na platišču. 

Navodila za uporabo:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina popolnoma ohlajena. Nanesite sredstvo na površino iz dolžine 15-20 cm in pustite delovati 3-5 minute. Sredstvo se ob stiku z kontaminacijo obarva rdeče. Za odstranjevanje težje umazanije si lahko pomagate tudi z gobo ali krtačo. Površino nato dobro sperite z vodo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Amonijev merkaptoacetat; 2-metil-2H-izotiazolin-3-on.  Pozor:H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: <5%: anionske površinske aktivne snovi, < 5% neionske površinsko aktivne snovi, benzil salicilat, parfumi.

Povezani izdelki