Znižana cena!
Clovin Dr. Prakti Shine & Rinse 1000ml

Clovin Dr. Prakti Shine & Rinse 1000ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,93 € z DDV

-20%

2,41 € z DDV

CL02

Nov izdelek

Izpiralno sredstvo za posodo

Tag:

Več informacij

Koncentrirano izpiralno sredstvo za pomivalne stroje. Zagotavlja briljanten sijaj posode in steklovine. 

Navodila za uporabo:
Doziramo v posodo za izpiralno sredstvo v skladu z navodili proizvajalca stroja.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz  P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: <5%: neionske površinsko aktivne snovi, fosfati.

Povezani izdelki