K2 Perfect Alaska MAX 700ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,97 € z DDV

66K2K607D

Nov izdelek

Odmrzovalec stekel v razpršilki

Category: Odmrzovalci.
Tag:

Več informacij

Prvovrstno sredstvo za odstranjevanje ledu iz vetrobranskih stekel. Deluje tudi v naj ekstremnejših temperaturah.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršimo direktno na led. K2 Alaska deluje takoj in hitro odmrzne steklo. V kolikor je potrebno postopek ponovimo. Za optimalen rezultat in dobro vidljivost lahko še prebrišemo z krpo ali brisalcem za stekla.

Varnostni napotki:
Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

vnetljivo.jpg

Povezani izdelki