K2 Perfect Gerwazy

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


2,31 € z DDV

Nov izdelek

Odmrzovalec ključavnic

Category: Odmrzovalci.
Tag:

Več informacij

Prvovrstno sredstvo za odmrzovanje ključavnic vozil. Sredstvu je dodan poseben aditiv, za mazanje ključavnic. Deluje tudi v najbolj ekstremnih zimskih razmerah.

NAVODILO ZA UPORABO
Sredstvo ima poseben vrat, ki ga enostavno vstavimo v ključavnico in sprožimo tako da pritisnemo nanj. počakamo nekaj časa in ključavnica je odmrznjena.

VARNOSTNI NAPOTKI
Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

vnetljivo.jpg

Povezani izdelki