K2 VENTO osvežilec zraka 8ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


2,95 € z DDV

Nov izdelek

Osvežilec zraka

Category: Osvežilci zraka.
Tag:

Več informacij

K2 Vento osvežilec zraka je osvežilec premium kvalitete, saj traja kar 90 dni. Skrbno izbrani izvlečki arome pripojijo lesni pokrovček osvežilca, le ta pa zagotavlja prijeten in ravno prav intenziven vonj v vozilu. Na voljo je v različnih vonjih.

Navodilo za uporabo:
Odvijemo leseni pokrovček na osvežilcu. Odstranimo pokrov. Lesen pokrovček se tako lahko napoji in zagotavlja svež in prijeten vonj.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Limonene. Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi


Povezani izdelki