WEKEM THERMOLACK SILVER 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,95 € z DDV

WS521-400

Nov izdelek

Visokotemperaturna SREBRNA barva

Category: Barve v spreju.
Tag:

Več informacij

Temperaturno odporna barva v spreju z odpornostjo do +600C. Enostavna uporaba. Primeren za vse elemente, ki so izpostavljeni ekstremno velikim temperaturam, kot so grelna telesa, izpušni sistemi, žari. Nanašamo enakomerno na površino. Po nanosu počakamo, da se površina posuši najmanj 30 min. pri temperaturi 20C. Prebarvana površina doseže maksimalno trdnost oz. lastnosti po 60 minutah pri segrevanju na 200C. Pri nanosu več plasti priporočamo, da se med vsakim nanosom površina segreje.

Navodila za uporabo:
Po potrebi površino pred nanosom očistite in zbrusite. Pločevinko dobro pretresite (cca. 3 minute). Najprej preizkusite na skritem mestu. Začnite z barvanjem s počasnimi gibi z razdalje cca. 15cm. Po uporabi obrnemo dozo in jo očistimo tako, da sprožimo sprej.

Varnostni napotki:
Vsebuje: aceton; ogljikovodiki, C9, ciklični, aromatski; butil acetat. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Povezani izdelki