Nov
K2 Brake Caliper Spray 400 ml - črn

K2 Brake Caliper Spray 400 ml - črn

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,95 € z DDV

L346CA

Nov izdelek

Barva za zavorne čeljusti

Category: Barve v spreju.
Tag:

Več informacij

Brake Caliper Spray je visoko temperaturno odporna barva za barvanje zavornih čeljusti, bobnov in ostalih vidnih delov na zavornem sistemu. Za seboj pušča lep, visok sijaj. Barva je zelo vzdržljiva, odporna proti luščenju, zavornem prahu in tudi močnejšim čistilom za platišča. Odporna do temperature 260°C. Ščiti zavorne dele pred korozijo. Na voljo v različnih barvah.

Navodila za uporabo:
Pred barvanjem z jekleno krtačo ali brusnim papirjem dobro pripravite površino ter očistite in razmastite vse dele. Za barvanje čeljusti, priporočamo, da jih snamete z vozila. Vse ostale, ki jih ne želite prebarvati, zaščitite s papirjem ali folijo. Pločevinko dobro pretresite (cca. 3 minute). Nanesite tanek sloj z razdalje 20-30 cm, počakajte 1 minuto in nato postopek ponovite.

Varnostni napotki:
Vsebuje: aceton; n-Butil acetat. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

pozor.pngvnetljivo.jpg

Povezani izdelki