K2 Klima Fresh Lemon 150ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,48 € z DDV

Nov izdelek

Sprej za čiščenje klimatske naprave

Več informacij

Slab in neprijeten vonj, ki se lahko širi iz vaše klimatske naprave povzroča zaspanost in s tem posledično tudi nesreče. K2 Klima Fresh je izredno učinkovito sredstvo za čiščenje vaše naprave. Odlikuje ga izredno enostaven postopek uporabe in izredna učinkovitost. Primeren je za vse vrste klimatskih naprav. Zagotavlja svež in prijeten vonj v kabini.

Navodila za uporabo:
1. Zapremo vsa vrata in okna.
2. Zaženemo motor, nastavite pihanje zraka maksimum, vklopite zaprtem krogu - pri najnižj temperaturi.
3. Voznikov sedež prestavite popolnoma naprej
4. Pretresite pločevinko
5. Postavite jo za voznikov sedež in sprožite pršilec (pazite na oči)
6. Zapustite vozilo
7. Po nekaj minutah je osveževanje končano.
8. Pustimo ventilacijo še nekaj časa in postopek je končan

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati razpršila. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumi

Povezani izdelki