K2 Prolok High Tip 270

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,62 € z DDV

K2B270

Nov izdelek

Močno sredstvo proti odvitju (High)

Category: Lepila.
Tag:

Več informacij

Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez večje moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere večkrat odvijamo. Sredstvo se strdi šele ob stiku s kovino.

NAVODILO ZA UPORABO:
Lepilo na vijak ali matico nanesemo brez omejitev. Presežek obrišemo s krpo.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Vsebuje: Metakrilova kislina, monoester z propan-1,2-diol. Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P280 Nositi zaščitne rokavice. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki