Wekem Multifunctions Spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,60 € z DDV

Nov izdelek

Univerzalno profesionalno sredstvo v spreju

Category: Maziva.
Tag:

Več informacij

Čisti, varuje, konzervira, maže, odstranjuje vlago in popušča težko razstavljive zveze. Je vsestransko sredstvo, lahko ga uporabljamo kot čistilo ali mazilo. Posebni antikorozijski dodatki varujejo kovinske površine, električne komponente, motorje, orožje, in orodja. Deluje zelo hitro in učinkovito. WS 40 je popolnoma brez kislin. Ustvarja zaščitni film na površini. Deluje do temperature –60C.

NAVODILO ZA UPORABO:
Pred uporabo pretresemo. Nanašamo na površino iz dolžine 20cm. Presežek obrišemo s krpo.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

vnetljivo.jpg