Znižana cena!
K2 Alaska

K2 Perfect Alaska Max 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,94 € z DDV

-0,98 €

2,92 € z DDV

Nov izdelek

Odmrzovalec stekel v spreju

Category: Odmrzovalci.
Tag:

Več informacij

Prvovrstno sredstvo za odstranjevanje ledu iz vetrobranskih stekel. Deluje tudi v naj ekstremnejših temperaturah. Pokrov spreja ima edinstveno obliko strgala, ki nam lahko pomaga ob ekstremni debelini ledu.

NAVODILO ZA UPORABO:
Sredstvo napršimo direktno na led. Alaska deluje takoj in hitro odmrzne steklo. V kolikor je ledena površina izredno debela si lahko pomagamo s pokrovčkom spreja. V kolikor je potrebno postopek ponovimo. Za optimalen rezultat in dobro vidljivost lahko še prebrišemo s krpo ali brisalcem za stekla.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Pri nezadostnem prezračevanju lahko hlapi tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom.

vnetljivo.jpg

Povezani izdelki