Dinitrol 530 primer 30ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,02 € z DDV

1202304

Nov izdelek

Temeljni premaz za steklo in barvane površine

Tag:

Več informacij

Dinitrol 530 je temeljni premaz za steklo in barvane površine. Namenjen je pripravi vnaprej očiščenega in aktiviranega stekla, za lepljenje z Dinitrolovimi poliuretanskimi lepili. Je črne barve, nudi dodatno UV zaščito, poveča oprijemljivost, je nizko prevoden, ima antikorozijske lastnosti.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite steklenico (1 min) in jo nato nanesite na površino. Odprto embalažo porabite v 1 tednu.

Varnostne mere:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. H225 Vnetljiv aerosol. H319 povzroči hudo draženje oči. H317 lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 lahko povzroči zaspanost ali omotico. P303 +P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO(ali lasmi): takoj odstraniti sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 +P351 +P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Povezani izdelki