K2 DPF CLEANER & REGENERATOR 5L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 4 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 4 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,80 €.


42,68 € z DDV

K2W155

Nov izdelek

Čistilo za DPF, FAP, GPF 

Tag:

Več informacij

Specialno čistilno sredstvo za čiščenje DPF, FAP in GPF filtrov. Sredstvo, ki hitro in enostavno odstranjuje depozite, umazanijo in delovanje filtra povrne v prvotno stanje. Sredstvo lahko uporabljamo na dva načina: in sicer z demontažo ali brez demontaže filtra.

Navodila za uporabo:
1. Brez demontaže: Odvijemo vijak temperaturnega senzorja, ki se nahaja pred DPF filtrom. Sredstvo vnesemo v filter s pomočjo tlačne pištole. Nazaj pritrdimo senzor. Počakamo ca 15 minut. Zaženemo motor in ga pustimo delovati ca 15-20 minut. Naredimo nekaj testnih kilometrov pri konstantni hitrosti z vrtljaji pod 2000 vrt/min. Pomembno: pred začetkom dela mora biti filter popolnoma hladen. Doziranje: 300 do 700 ml sredstva, odvisno od velikosti samega filtra.

2. Z demontažo filtra: Odstranimo dpf filter iz vozila. Pokrijemo luknjo filtra, da preprečimo iztekanje tekočine. V notranjost filtra nalijemo čistilo. Pustimo cca 5 ur. Po čiščenju filter speremo z vodo pod visokim tlakom toliko časa, da filter ni popolnoma čist. Pred ponovno montažo počakamo da se filter popolnoma posuši. 

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi.

Povezani izdelki