Autosol Inox Polish

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 4 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 4 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,80 €.


8,86 € z DDV

Nov izdelek

Polirna pasta za površine iz nerjavečega jekla

Več informacij

Učinkovita polirna pasta za čiščenje in nego površin iz nerjavne pločevine. Zagotavlja izredno visoki sijaj na obdelanih površinah. Odlikuje jo enostavna uporaba. Sredstvo je izredno primerno za čiščenje površin v kuhinjah, na plovilih, vozilih in industriji. Sredstvo ima NSF certifikat, zato je primerno za uporabo v prehrambeni industriji.

Navodila za uporabo:
Površino najprej očistimo nesnag in nečistoč s čistilnim sredstvom. Nanesemo majhno količino paste na površino, katero želimo očistiti oz. spolirati. Spoliramo s mehko krpo iz mikrofibre ali z ustrezno gobico oz. aplikatorjem. Zbrišemo s suho mehko krpo do popolnega sijaja.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.

Povezani izdelki