Erla Degri Degreaser 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,86 € z DDV

R1031

Nov izdelek

Univerzalni razmaščevalec

Več informacij

Erla Degri je univerzalno čistilno sredstvo z odličnimi razmaščevalnimi sposobnostmi. Je prijetnega vonja po limoni, zato je z njim delo prijetnejše. Hitro in enostavno odstranjuje maščobe in vso ostalo umazanijo iz vseh vrst površin. Odličen je tudi za odstranjevanje madežev iz tekstila. Sredstvo je že pripravljeno za uporabo in ga ni potrebno redčiti.  Plastenka je opremljena z kvalitetno pršilko, katera zagotavlja enakomeren nanos sredstva na površine.

Navodila za uporabo:
Degri je pripravljen za uporabo v razpršilki. Sredstvo napršimo na površino, pustimo delovati nekaj minut. Čiščenje lahko optimiramo z gobicami, krtačami ali krpami. Sredstvo obrišemo z krpo ali speremo z vodo. Sredstvo naj se na površini ne zasuši. Pred uporabo testiramo na skritem mestu.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi.

Povezani izdelki