Erla Fresto Cleaner 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,86 € z DDV

R1041

Nov izdelek

Čistilo za lesene površine

Več informacij

Erla Fresto je sredstvo za čiščenje in nego lesenih površin kot so pohištvo, stavbno pohištvo,... Primeren je za mat in sijaj površine. Prijetnega vonja po cedarovem lesu. Deluje hitro in učinkovito

Navodila za uporabo:
Fresto je pripravljen za uporabo v razpršilki. Sredstvo napršimo na površino ali na krpo ter očistimo površino. Sredstvo ni primerno za uporabo na lesenih površinah, katere niso lakirane.  Pred uporabo sredstvo testiramo na skritem mestu.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi.

Povezani izdelki