Akemi impregnacija za kamen 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


21,96 € z DDV

Nov izdelek

Impregnacijsko sredstvo za kamen

Več informacij

AKEMI® Stein - Imprägnierung se uporablja za impregnacijo proti vodi na vpojnih naravnih kamnih , opekah, kot tudi umetnih kamnih ; tudi z visoko pH vrednostjo( npr. beton)m na navpičnih in močno nagnjenih površinah. Izdelek je vremensko obstojna enokomponentna impregnacija na bazi oligomernih alkil alko ksilanov v topilih z dolgotrajnim delovanjem. Ne porumeni. Kamen ostane paropropusten. Barvni ton se ne spremeni oz. se spremeni le malenkostno razen nekaterih izjem (npr. kvarcit, serpentin, gnajs).

Navodilo za uporabo:
1. Površina mora biti čista, suha in brez premazov. 2. pred pričetkom dela se priporoča napraviti vzorčno površino velikosti 1 – 2m2, da se ugotovi učinkovitost impregnacije, izgled obdelanega objekta ( sprememba barvnega tona) in ugotovi natančna poraba izdelka . 3. Temperatura obdelave od 5ºC-25ºC, do strditve preprečiti direktno sončno sevanje in delovanje vlage4. V odvisnosti od vpojnosti površino izdatno in enakomerno premazati 1 – 2 krat s čopičem , valjčkom ali pršilko. 5. Odvečna tekočina ne sme ostati na površini in se zasušiti, zato jo je treba odstraniti z usterzno gobo ali krpo 6. Vodoodbojno delovanje se razvije v 4 – 6 urah.

Varnostni napotki:
Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo. Vsebuje: Hydrocarbons, C10-C12, Isoalkanes, ˂2% aromatics Hydrocarbons, C4, 1,3-Butadien-free, polymerized, triisobutylene fraction, hydrogenated. Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi,. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Strupene za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti sproščanje v okolje. Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice. PRI ZAUŽITJU: Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem. Hranite zaklenjeno. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Povezani izdelki