Akemi sredstvo za poglobitev tona 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 3 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 3 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,60 €.


30,78 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za poglobitev barvnega tona

Več informacij

AKEMI® Farbtonvertiefer poglobi barvni ton in poživi strukturo na bledih in brezbarvnih kamnitih površinah. Nepolirane površine se barvno lahko približajo poliranim. Posebno primerno za poglobitev barvnega tona na hrapavih poroznih, žaganih brušenih, žganih kamnitih površinah iz naravnega in umetnega kamna ( kot je marmor, granit, gnajs, porfir, skriljavec, Solnhofer in beton). Izdelek povzroči MOKRI EFEKT brez sijaja. Je vododbojen in ščiti pred umazanijo zato olajša čiščenje oz. nego. Ko se strdi je v stiku z živili nenevaren – potrjeno od LGA Nürnberg. Kamen diha. Primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Je vremensko obstojen in z vonjem ne obremenjuje okolja pri obdelavi.

Navodilo za uporabo:
1. Površina mora biti čista, popolnoma suha in brez premazov. Optimalna temperatura obdelave 15°C - 25°C.2. Površino z nerazredčenim izdelkom enakomerno na tenko premazati s čopičem, valjčkom ali razpršilko ter pustiti da ga podlaga vpije.3. Pri zelo vpojnih podlagah nanesti večkrat.4. Odvečni material, ki ga kamen ni vpil, po 10-15 min pri zadnjem namazu zagladiti oz. odstraniti s čisto vpojno krpo.5.Površino ščititi pred dežjem cca 4-5 ur po zadnjem nanosu.6. pri obdelavi v živilskih okoljih poskrbeti cca 2-3 dni po obdelavi za izdatno zračenje.

Posebna opozorila: Izdelek ni primeren za glazirane in nevpojne površine; pogojno uporaben za fino brušene in polirane površine. Stopnja potemnitve je vselej odvisna od vrste kamna. Priporoča se izdelava vzorca na neopaznem mestu. Predmeti, ki se nahajajo v področju obdelave in so občutljivi na topila (kot npr. različne umetne mase, guma, lakirane površine) morajo biti predhodno zaščiteni.Za pravilno odstranitev embalažo popolnoma izprazniti. Za izčrpnejšo informacijo glej tehnični list.

Varnostni napotki:
Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo. Vsebuje: Polydimethysiloxane, hydroxy-terminated reaction product of trimathoxy methyl, silane and N-[3 (trimethoxysilyl) propyl]-1,2-ethanediamine, Hydrocarbons, C4, 1,3-Butadien-free, polymerized, triisobutylene fraction, hydrogenated, Hydrocarbons, C10-C12, Isoalkanes, ˂2% aromatics Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice. PRI ZAUŽITJU: Takoj poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate an če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem. Hranite zaklenjeno. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Povezani izdelki