Dinitrol 1000 penetrant LT 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,23 € z DDV

Nov izdelek

Antikorozijska zaščita

Category: Program Dinitrol.
Tag:

Več informacij

Dinitrol 1000 je antikorozijska tekočina, ki na votlih delih in površinah ustvari zaščitni sloj. Izdelek je narejen pretežno na osnovi sintetičnih voskov in snovi, ki zavirajo antikorozijo. Ko se posuši, ostane na obdelani površini prozoren, voščen sloj, ki odbija vodo in zagotavlja odlično antikorozijsko zaščito. Primeren za uporabo pri nižjih temperaturah.

Navodila za uporabo: 
Pred uporabo dobro pretresite. Razpršilno sredstvo nanašajte enakomerno, na čisto in suho površino iz razdalje 25-30 cm. Ne brizgajte na motor, pogonske dele, odbijače ali v oljno kopel.

Varnostne mere: H226 zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO(ali lasmi): takoj odstraniti sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH208 Vsebuje Kalcijev Sulfonat. Lahko povzroči alergijski odziv.

Povezani izdelki