Dinitrol 8500 temeljna barva 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,63 € z DDV

8500

Nov izdelek

Siva akrilna barva v spreju

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Dinitrol 8500 je siva akrilna barva, ki nudi dolgotrajno antikorozijsko zaščito. Možno jo je premazati z večino barv in kitov. Odporna je na morsko vodo ter na temperaturo do 80°C (začasno do 120°C). Lahko ga uporabljamo na vseh kovinskih površinah, ki zahtevajo zaščito pred korozijo.

Navodilo za uporabo:
Površino pred nanosom dobro očistimo in posušimo. Zaščitimo površine okoli mesta barvanja. Dobro pretresemo dozo. (1-2 min). Nanašamo v tankih slojih iz dolžine 25-30 cm. V intervalih do max 5-10 min. Po 5-10 minutah površine postane proti prašna. Po 30 min je pripravljena za barvanje.

Varnostni napotki:
H222 Zelo vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dsega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga P251 Posoda je od tlakom: ne preluknajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru . P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50ºC/122ºF. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Povezani izdelki