K2 PRO ZYNC SPRAY 400ML

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,04 € z DDV

66K2L350

Nov izdelek

Cink v spreju

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Profesionalen produkt, ki ščiti kovinske površine pred korozijo. Primeren za različne aplikacije v avtomobilizmu in industriji. Odporen na korozijo, vlago in agresivne kemikalije. Odličen za šasije, izpušne sisteme.

NAVODILO ZA UPORABO
Pred uporabo dobro pretresemo. Nanesemo na suho in očiščeno površino iz razdalje 15-20 cm.

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Preprečiti vdihavanje razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. HOS - Kategorija in mejna vrednost: B(e) 840 g/l. Ta proizvod vsebuje: 680,1 g/l HOS.

vnetljivo.jpgNO_okolju_nevarno_novo_1.jpg

Povezani izdelki