Wekem Inox Spray 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,51 € z DDV

Nov izdelek

Inox barva v spreju

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

Idealna antikorozijska preventiva, ki obenem zagotavlja lep in dober videz poškodovanih površin iz inoxa. Idealno za kamione, silose, rezervoarje, cevi,... Se hitro suši, se dobro oprijema površin in je vodoodporen. Temperaturno odporen do +300oC za krajše izpostavljenosti. Ustvari inox prevleko, ki zgleda kot originalna. Uporabljamo kot dekoracijo ali za servisno dejavnost. Nanašamo na kovine, plastike, kamen, les,...

NAVODILO ZA UPORABO:
Površina mora biti pred nanosom čista suha in ne mastna. Večje nesnage je potrebno odstraniti mehansko. Dozo hranimo pri sobni temperaturi in pred uporabo dobro pretresemo. Pretresemo toliko časa da kroglice v dozi ne slišimo več. Nanesemo na površino s krožnimi gibi v tankem sloju iz dolžine 25-30 cm.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH208 Vsebuje Nikelj ; N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamin. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki