Car-rep StoneChip Coating 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,95 € z DDV

Nov izdelek

Zaščitni sprej za podvozja vozil

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

Car-Rep® Stone Chip Coating zagotavlja izjemno zaščito za podvozja vozil. Varuje pred korozijo, vlago in udarci kamnov. Ustvarja gumiran, elastičen zaščitni sloj, ki omogoča nadaljnje barvanje za barvo. Odličen zvočni izolator. Na voljo v različnih barvah. 

Navodila za uporabo: 
Pred nanosom površino dobro očistite in razmastite. Pločevinko dobro pretresite (cca. 3 minute). Nanesite z razdalje 20-30cm, v večih tankih slojih (priporočamo nanos 3 slojev). Med barvanjem pločevinko držimo obrnjeno na glavo. Čas sušenja: 30 min odporna na prah, 60 min odporna na otip, primerna za nadaljnje barvanje v 2 urah. Priporočamo uporabo zaščitne opreme. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: aceton; Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom; etil acetat; n-butil acetat. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda jepod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

Povezani izdelki