K2 Belt Dressing 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,09 € z DDV

Nov izdelek

Sprej za jermene

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

Sredstvo za nego vseh vrst pogonskih in transportnih jermenov. Ustvari močan oprijemljiv sintetični film, ki ustvarja veliko oprijemljivost in tako preprečuje zdrs. Deluje trajno in zagotavlja konstantno hitrost. Odbija vodo in podaljšuje življenjsko dobo jermena. Prodira globoko v pore. Izboljša prenos oz izkoristek do 50%. Preprečuje sušenje jermena in povrne prvotno barvo. Lahko se uporabi na vseh vrstah pogonskih in transportnih. Jermenov izdelanih iz gume, usnja in ostalih umetnih materialov. Zelo je primeren za nanos na jermene, ki so izpostavljeni težkim vremenskim pogojem. Preprečuje strjevanje in zažiganje materiala s tem, ko preprečuje zdrs.

NAVODILO ZA UPORABO:
Pred uporabo dobro pretresite. Ne jermen nanesemo iz dolžine 20 cm. Nanesemo na vodilo in pogonski jermen. Presežek sredstva odstranimo s krpo.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Vsebuje:Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični
Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/ nacionalnimi/ internacionalnimi predpisi.

vnetljivo.jpgpozor.png

Povezani izdelki