Wekem Drilling & Cutting Oil 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,42 € z DDV

Nov izdelek

Olje za obdelavo kovin

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

WS 70 je profesionalno olje za vrtanje in odrezovanje kovin. Formuliran je iz naravnih olj. Zagotavlja odlično hlajenje in mazanje med samo obdelavo. Uporablja se lahko za vrtanje, struženje, frezanje, brušenje. Izbrane sestavine pa omogočajo uporabo pri vrezovanju navojev vodovodnih cevi in drugih instalacijah. Brezbarvno sredstvo je primerno za vse delavnice in obrt, kjer se obdelujejo kovine, INOX, Baker, medenina,....Zelo ekonomičen za uporabo. Formuliran z sestavinami primernimi za živilsko industrijo. PREDNOSTI: Odlična sposobnost hlajenja, preprečuje nastajanje korozije, znatno izboljša rezalne sposobnosti, daljša življensko dobo orodja, zelo ekonomičen za uporabo.

NAVODILO ZA UPORABO:
WS 70 je že pripravljen za uporabo. Nanašamo ga direktno iz spreja na obdelovalno površino, ali na orodja ali na obdelovanec. Če je potrebno, med postopkom obdelave nanesemo še enkrat.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki