K2 KLIMA DOKTOR 500ML

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,58 € z DDV

66K2K100

Nov izdelek

Čistilo prezračevalnih kanalov

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Učinkovito čistilna pena za čiščenje prezračevalnih kanalov vašega vozila. Odstrani vse umazanije in očisti kanale s pomočjo posebno oblikovane dolge cevke, ki je priložena spreju. Primerno za vse vrste vozil.

Navodila za uporabo:
1.Izklopite prezračevanje, 2.Nastavite na notranje kroženje, 3. Temperaturo nastavimo na minimum, 4. Pretresite sprej, 5.S pomočjo dolge cevke, ki seže globoko v prezračevalni sistem očistimo vsak kanal posebaj. 6. Medtem ko nanašate počasi izvlečite cev, 7. Vklopite ventilator, 8. Počakamo 15 min in nato vklopimo klimo in prezračevanje.. OPOZORILO: vedno sledite navodilom za vozilo. Priporočamo tudi menjavo filtra kabine!

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; parfumi


Povezani izdelki