K2 Pro Carb Intake Valve Cleaner 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,72 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za vplinjače in šobe

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Čistilo za hitro in učinkovito čiščenje uplinjačev, ventilov, injektorjev, EGR ventilov in kompletnega sistema za gorivo v bencinskih motojih. Odstranjuje vse vrste onesnaženj kot so ogljikovi ostanki, prah in ostalo. Ne poškoduje lambda sonde in katalizatorja. Lahko ga uporabljamo za dvo in štiritaktne motorje. Ustvarja protikorozijsko zaščito. Izboljša izgorevanje ter moč in omejuje izpust emisij.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo pretresite.
RAZSTAVLJENI DELI:Napršite površino z razdalje 15-20cm.
NERAZSTAVLJENI DELI: VPLINJAČ:Odstranite zračni filter. Zaženite motor. Napršite sredstvo na uplinjač. Počasi povečujte obrate motorja za 3-5 minut. LOPUTE:Napršite sredstvo v sesalni sistem. Motor mora biti topel in ugasnjen. Zaženite motor in povečujte obrate 3-5 minut. INJEKTOR:Pred tankanjem, napršite sredstvo v rezervoar za cca. 15 sekund. Nato dotočite cca .20L goriva.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.

pozor.pngvnetljivo.jpg

Povezani izdelki