K2 Pro IPA99 Cleaner 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,36 € z DDV

B504

Nov izdelek

Čistilo za zavore in sklopke

Category: Čistila.
Tag:

Več informacij

K2 IPA99 je visoko kvalitetni izopropilni alkohol v spreju brez dodanih aditivov. Sredstvo z izjemnimi sposobnostmi razmaščevanja in čiščenja. Z izjemno lahkoto odstranjuje masti, črnilo, barve,... Odličen je za uporabo v elektrotehniki, avtomobilizmu, industriji,...Po nanosu hitro hlapi in ne pušča sledi. 

Navodila za uporabo:
Napršimo na površino in zbrišemo z krpo. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: propan-2ol. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H317 Povzroča draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki