Wekem odstranjevalec barve/tesnil v spreju

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,53 € z DDV

Nov izdelek

Odstranjevalec lepil in tesnil

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Nepogrešljiv produkt v mnogih industrijskih in servisnih dejavnostih. Izredno učinkovit odstranjevalec ostankov tesnilnih mas iz kovinskih površin. Ravno tako pa zelo hitro in učinkovito odstranjuje sledi lepil. Zagotavlja hitro pomoč pri odstranjevanju lepil, tesnil in barv. Primeren za avtomobilsko servisno dejavnost, tiskarsko industrijo, inštalaterstvo in v mnogih drugih sektorjih. Primeren za uporabo na keramičnih, steklenih in kovinskih površinah.

NAVODILO ZA UPORABO:
Sredstvo razpršimo na površino in pustimo delovati 1-2min. Nato zabrišemo s krpo. V primeru, debelejše plasti, postopek ponovimo. Nekatere termoplaste in PVC površine se lahko poškodujejo pri prekomernem nanosu WS 90. Priporočamo, da se pred nanosom testira na manjši površini. Uporabljati v dobro prezračevanih prostorih.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki