Znižana cena!
Wepp elektronik sprej 400ml

Wepp elektronik sprej 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,86 € z DDV

-4,00 €

8,86 € z DDV

2070

Nov izdelek

Sredstvo za čiščenje in zaščito električnih komponent

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Čisti, varuje, konzervira, maže, izpodriva vlago, preprečuje nastanek korozije in izboljšuje kontakt. Formuliran posebno za elektroniko. Čisti in varuje vse elektro konektorje, kovinske komponente in pole. Izpodriva vlago in nudi izredno korozijsko zaščito. Deluje izredno hitro in učinkovito. Popolnoma brez kisline zato ga lahko uporabljamo na vseh kovinskih površinah brez omejitev. Izpodriva vodo oz. vlago iz žične napeljave in konektorjev. Prodira in ustvarja zaščitni film.

OPOZORILO: Ne nanašati na delujoče komponente oz. tiste komponente, ki so pod napetostjo!

Navodilo za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresemo. Na površino nanašamo iz dolžine 20 cm, pri tem pa smo pazljivi, da sredstva ne nanesemo na površine, ki bi jih lahko poškodovali. Višek odstranimo z suho krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.