K2 Gas Tester 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,07 € z DDV

Nov izdelek

Tester za uhajanja plina.

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

K2 Gas tester je sredstvo namenjeno za testiranje uhajanja plina in zraka. Primeren za vse industrijske aplikacije. Specialna tekočina, ki ne kaplja omogoča hitro in enostavno ugotavljanje puščanja oz. uhajanja plinov ali zraka. Primeren za plastične in kovinske sisteme. Posebaj se priporoča za testiranje uhajanja LPG v vozilih, za vulkanizerske delavnice in onevmatske sisteme. Ne povzroča korozije. Ni gorljiv in eksploziven.

Navodila za uporabo:
Nanesemo na površino iz dolžine 2-5 cm. Počakamo in opazujemo površino. V kolikor se pojavi mehurjenje pomeni da prihaja do szpustov plina ali zraka.

Varnostni napotki:
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki