Wepp leak detection spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,98 € z DDV

2096

Nov izdelek

Sredstvo za testiranje uhajana plinov

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

Sredstvo za testiranje uhajanja plina in zraka (ne LPG). Deluje hitro in enostavno. Tvori peno, ko plin oz. zrak pride v stik z sredstvom.

Navodilo za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresemo (ca 2min). Napršimo iz dolžine 50 cm. Vizualno določimo mesto puščanja.

Varnostni napotki:
Pozor: H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki