Akemi odstranjevalec rje 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


20,25 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za odstranjevanje rje

Tag:

Več informacij

AKEMI® Rostentferner služi za trajno odstranitev rje ali obarvanj zaradi rje na kislinsko odpornihnaravnih in umetnih kamnih((granit, gnajs, peščenjak, cotto, keramične ploščice). Ponovno rjavenje je v veliki meri preprečeno. Izdelek je intenzivno čistilno sredstvo na bazi anorganskih kislin z neionskimi tensidi ter inhibiterjev rje. Izdelek ne vsebuje solne kisline. Vsebovani tensidi so biološko razgradljivi.

Navodilo za uporabo:
1.) Nerazredčenega nanesti s trdim čopičem na popolnoma suho površino kamna. Za preprečitev ponovnega rjavenja na neobdelani površini in preprečitev barvnih razlik, je treba obdelati celotno površino. Uporabiti primerne zašč. rokavice. 2.) Po potrebi pustiti delovati do 24ur. 3.) Preprečiti osušitev obdelane površine; priporoča se pokritje s folijo iz umetne mase. 4.) Temeljito sprati z vodo dokler niso odstranjeni vsi ostanki izdelka. 5.)Pri zelo močnem rjavenju se postopek na suhem kamnu ponovi. 6.) Priporoča se zaščititi površino, ki smo jo predhodno obdelali po želji z AKEMI®Steinimprägnierung ali AKEMI®Anti – Fleck. S tem preprečimo vdor vode in posledično ponovno rjavenje.

Posebna opozorila:
-Izdelek načne kamen, ki vsebuje apnenec in se zato v nobenem primeru ne sme   uporabljati na poliranem marmorju, apnencu in terrazzu kot tudi ne na eloksalu in emajlu. V primeru dvoma napraviti preizkus na neopaznem mestu.

-Izdelku se ne sme direktno izpostavljati rastlin, v nasprotnem jih je treba takoj sprati z vodo. -Za pravilno odstranitev, embalažo popolnoma izprazniti.

Varnostni napotki:
Vsebuje: fosforjeva kislina, Alcohols, C13-C15 branched and linear, ethoxylated. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Če je potreben zdravniški nasvet mara biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo. Nositi zaščitne rokavice /zaščitno obleko /zaščito za oči /zaščito za obraz. Ne vdihavati meglice /hlapov /razpršila. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. Hraniti zaklenjeno. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi /narodnimi /mednarodnimi predpisi.

Povezani izdelki