Wepp DPF/Turbo cleaner 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,07 € z DDV

2132

Nov izdelek

Aditiv za čiščenje DPF filtrov in EGR ventilov

Tag:

Več informacij

Specialni dodatek za vozila vsebuje aktivne komponente za moderne dizelske motorje. Učinkovito odstrani ogljikove in oljne usedline iz DPF filtrov in EGR ventilov. Kombinacija aktivnih snovi izboljša delovanje in zmanjšuje emisije. Primerno za vse vrste dizelskih motorjev.

Prednosti:
- Odstranjuje usedline
- Zmanjšuje emisije
- Podaljšuje življensko dobo goriva
- Čisti celoten sistem od rezervoarja do izgorevanja
- Preprečuje nastajanje usedlin na šobah
- Čisti celoten motor
- Varuje pred korozijo in preprečuje penjenje
- Zmanjšuje porabo
- Čisti turbine z VTG
- Olajša zagon motorja
- Izboljšuje lastnosti nafte

Navodilo za uporabo:

Vlijemo v rezervoar pred polnjenjem goriva. Ena doza zadostuje za do 80l nafte.

Varnostni ukrepi:

Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315  Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P264  Po uporabi temeljito umiti roke z milom in vodo. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331  NE izzvati bruhanja.

Povezani izdelki