K2 Oil Stop Leak 50ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,87 € z DDV

Nov izdelek

Dodatek za motorno olje

Tag:

Več informacij

K2 Turbo Oil Stop Leak je Visoko koncentrirano sredstvo, ki preprečuje iztekanje motornega olja.  Primerno je za vse tipe motornih vozil ( diesel, Bencin, LPG, Menjalnike in vse ostaleelemente, ki vsebujejo olje). Restavrira in obnavlja elastičnost tesnilin jim povrne originalne lastnosti. Primerno je za vse vrste olj.Ne vpliva na dpf filtre in delovanje motorja.

Navodila za uporabo:
Celotno dozo (50 ml) vlijemo v rezervoar olja (5L). Sredstvo lahko tudi predoziramo.

Varnostni napotki:
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki