K2 Radiator Flush

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


3,64 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za hladilne sisteme.

Tag:

Več informacij

Čistilo najvišje kakovost za čiščenje onesnaženih in pregretih hladilnikov. V desetih minutah odstrani rjo, kamen in ostale nečistoče. Preprečuje pregrevanje hladilnika, zagotavlja optimalno delovno temperaturo motorja in tako podaljšuje življenski čas motorja.

NAVODILA ZA UPORABO:
Izdelek se vlije v hladen hladilnik. Gumb grelca nastavite na najvišjo temperaturo. Zaženite motor in ga pustite delovati 15-20 minut. Ugasnite motor. Počakajte, da se ohladi, odstranite hladilno sredstvo.
Sperite z vodo za hlajenje sistema, dokler voda ne postane čista. Zaprite čep in vlijte novo hladilno tekočino. Po odzračevanju sistema preverite nivo hladilne tekočine.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki